Menu:

Dostępne moduły:

Kontakt:

Właścicielem platformy jest:
Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934
WWW: MachineMind.ltd

Witamy!

Witamy na stronie poświeconej oprogramowaniu wspomagającego procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CTF)

Nasze oprogramowanie oferowane jest w formie usługi (Software as Service) bez konieczności ponoszenia nakładów na rozwój własnej infrastruktury IT.

HyperFlow AI Platform SaS

 

HyperFlow - moje usługi AML
Kategorie PEP

Więcej niż AML

Oprócz zastosowań stricte związanych z AML i CFT nasza platforma pozwala na automatyzację wielu zadań związanych z analizą ryzyka, wiedzy o kontrahentach (KYC), automatyczną weryfikacją płatników VAT w systemie VIES, zapewnienie jakości danych (Data Quality) itp

Implementacja Polskiej Ustawy AML

Bez względu na to czy Twoja siedzibą Twojej Instytucji Obowiązanej jest Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk czy Łódź - nasze rozwiązanie w pełni implementuje zapisy nowej Polskiej Ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Czy wiesz że: