Menu:

Wybrane moduły:

Kontakt:

Właścicielem platformy jest:
Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934

Witamy!

Witamy na stronie produktu AML4 - specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces raportowania do GIIF w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CTF)

Nasze oprogramowanie oferowane jest w formie usługi (Software as Service) bez konieczności ponoszenia nakładów na rozwój własnej infrastruktury IT.

 

Więcej niż AML

Oprócz zastosowań stricte związanych z AML i CFT nasza platforma pozwala na automatyzację wielu zadań związanych z analizą ryzyka, wiedzy o kontrahentach (KYC), automatyczną weryfikacją płatników VAT w systemie VIES, zapewnienie jakości danych (Data Quality) itp

Implementacja Polskiej Ustawy AML

Bez względu na to czy Twoja siedzibą Twojej Instytucji Obowiązanej jest Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk czy Łódź - nasze rozwiązanie w pełni implementuje zapisy nowej Polskiej Ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Czy wiesz że: