Menu:

Wybrane moduły:

Kontakt:

Właścicielem platformy jest:
Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934

Kompleksowe rozwiązania klasy AML i CFT - oprogramowanie i usługi

Nasz zestaw oprogramowania i usług dodatkowych pozwala na realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy numer 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

Główne funkcje podstawowej wersji naszego systemu pozwalają na:

  • Przeszukiwanie list sankcyjnych (OFAC, UN, CE, CASA)
  • Wykrywanie i raportowanie transakcji przekraczających 10 tysięcy Euro
  • Analizę klienta pod kątem krajów o podwyższonym ryzyku, ryzykownych branż (PKD EKD) i innych konfigurowalnych parametrów
  • Wykrywanie transakcji powiązanych
  • Wdrożenie Poznaj swojego kontrahenta – procedury należytej staranności (KYC, Due-diligence)
  • Raportowanie jakości danych (Data Quality)
  • Poszukiwanie beneficjenta rzeczywistego (UBO)

Architektura systemu AML:

Dane CRM

W CRM przechowywane są wszelkie dane osobowe i rejestrowe np: dane podmiotów gospodarczych, osób fizycznych

Więcej
Rejestr transakcji

Rejestr transakcji jest zbiorem transakcji podlegających analizie AML

Więcej
Powiązania

Moduł opisuje sieci powiązań pomiędzy podmiotami

Więcej

Każda z wyżej wymienionych funkcji może być zakupiona i używana niezależnie od innych – pozwala na to budowa modułowa naszej platformy oferowanej w modelu SaS

Oferujemy zarówno gotowy zestaw narzędzi i środowisk jak również jesteśmy otwarci na modyfikację istniejących rozwiązań i przygotowywanie indywidualnych rozszerzeń dla naszej platformy AML.

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym oraz do bezpłatnego przetestowania usługi AML/CFT

Czy wiesz że: