Menu:

Dostępne moduły:

Kontakt:

Właścicielem platformy jest:
Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934
WWW: MachineMind.ltd

Kompleksowe rozwiązania klasy AML i CFT - oprogramowanie i usługi

Jakie cechy powinien posiadać produkt IT aby pozwalać na realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy numer 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

Do głównych zadań takiego oprogramowania należy:

  • Przeszukiwanie list sankcyjnych (OFAC, UN, CE, CASA)
  • Wykrywanie i raportowanie transakcji przekraczających 10 tysięcy Euro
  • Analiza klienta pod kątem krajów o podwyższonym ryzyku, ryzykownych branż (PKD EKD) i innych parametrów
  • Wykrywanie transakcji powiązanych
  • Wdrożenie Poznaj swojego kontrahenta – procedury należytej staranności (KYC, Due-diligence)
  • Raportowanie jakości danych (Data Quality)
  • Poszukiwanie beneficjenta rzeczywistego (UBO)
  • Analiza statusu PEP klienta

Wzorcowa architektura systemu AML:

Dane CRM

W CRM przechowywane są wszelkie dane osobowe i rejestrowe np: dane podmiotów gospodarczych, osób fizycznych

Więcej
Rejestr transakcji

Rejestr transakcji jest zbiorem transakcji podlegających analizie AML

Powiązania

Moduł opisuje sieci powiązań pomiędzy podmiotami

Więcej

Każda z wyżej wymienionych funkcji powinna być możliwa do zakupienia i używania niezależnie od innych – - idealny do takich zastosowań jest model Sas (Software as Service) oferowany w chmurze.

W takim modelu oferujemy Państwu moduł Listy PEP. Jednocześnie jesteśmy otwarci na modyfikację istniejących rozwiązań i przygotowywanie indywidualnych rozszerzeń dla naszej platformy AML.

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym oraz do bezpłatnego przetestowania usługi Polskie Listy PEP

Czy wiesz że: