Menu:

Wybrane moduły:

Kontakt:

Właścicielem platformy jest:
Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934

Automatyczne i okresowe weryfikacje klientów na listach sankcyjnych

Moduł Analizy automatyczne pozwala na cykliczne uruchamianie analizy klientów oraz analiz transakcji: ponadprogowych i powiązanych wedle ustalonego harmonogramu. Cykliczność badania klientów i transakcji jest kluczowym elementem należytej staranności (due-diligence) i jest bezpośrednim obowiązkiem instytucji obowiązanej

Analizy automatyczne uruchamiane są bez udziału operatora a ich wynik można na bieżąco śledzić za pomocą interfejsu WWW platformy HyperFlow.

Jakie elementy wchodzą w skład Analizy automatycznej klienta ?

W ramach modułu Analizy automatyczne - operator systemu może zdefiniować dowolną liczbę profili analizy automatycznej , zaplanować czas uruchomienia oraz skonfigurować części składowe analizy automatycznej.
Co ważne do części składowych analizy automatycznej włączyć można każdy z posiadanych modułów analiz podstawowych czyli:

Czym analiza klienta różni się od analizy transakcji ?

Generalnie analiza klienta ukierunkowana jest na badanie samego podmiotu (firmy, organizacji lub osoby fizycznej reprezentującej podmiot) natomiast analiza transakcji w skład której wchodzą :
  1. Analiza transakcji przekraczających równowartość 10 tysięcy EUR
  2. Analiza transakcji powiązanych
Jest badaniem ukierunkowanym na wykrycie w/w transakcji wśród wszystkich rekordów Rejestru transakcji

Czy wiesz że: