Menu:

Dostępne moduły:

Kontakt:

Właścicielem platformy jest:
Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934
WWW: MachineMind.ltd

Flex CRM - elastyczna baza danych

Moduł FlexCRM jest głównym źródłem danych w obrębie całej platformy.
W dynamicznych strukturach bazodanowych przechowywane są dane osobowe, rejestrowe oraz powiązania kapitałowe i osobowe pomiędzy podmiotami a osobami fizycznymi w celu ich późniejszego wykorzystania przez inne moduły np. :

  • Mechanizm poszukiwania beneficjenta rzeczywistego (UBO)
  • Przeszukiwanie list PEP
  • Analiza obecności na listach sankcyjncyh

Dynamiczne struktury danych - dostosowane do potrzeb

Flex CRM posiada unikalny mechanizm definiowania własnych typów danych , które mogą posiadać dowolnie określony zbiór pól danych (atrybutów) wraz z regułami walidacji danych (wymagalność, zgodność z wzorcem etc)

Dodatkowo typy danych mogą być dowolnie rozszerzane - po wdrożeniu - w obrębie działającego systemu - bez konieczności dokonywania zmian w kodzie źródłowym

Powiązania kapitałowe , osobowe i własnościowe - w jednym miejscu.

Moduł CRM pozwala na tworzenie sieci powiązań pomiędzy podmiotami. Powiązaniem może być zarówno relacja właściciel - własność, udział kapitałowy, relacja beneficjenta rzeczywistego (UBO) lub inne, dowolnie zdefiniowane powiązania wykraczające poza potrzeby systemu AML

Czy wiesz że: