Menu:

Dostępne moduły:

Kontakt:

Właścicielem platformy jest:
Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934
WWW: MachineMind.ltd

Aplikacje dedykowane - integracja rozwiązań AML

Oprócz modułów wymienionych na tej stronie oraz na stronie Sklepu platformy analitycznej HyperFlow oferujemy Państwo możliwość zaprojektowania i wykonania dowolnego modułu rozszerzającego standardowy katalog naszych usług.

Nasz zespół specjalistów posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i dostarczaniu aplikacji dla szeroko pojętego sektora finansowego oraz integracji systemów.

W szczególności zaproponować możemy:

  • Usługi importu i eksportu danych z i do naszej platformy analitycznej z dowolnych źródeł.
  • Integrację narzędzi AML z systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  • Analizę jakości danych i raportowanie
  • Usługi transformacji i ładowania danych (ETL)
  • Integracje z hurtowniami danych i usługami sieciowymi (webservice)
  • Integrację z zewnętrznymi dostawcami usług (np. Informacji biznesowych)
  • Usługi doradcze z zakresu integracji aplikacji i systemów
  • Projektowanie i przeprojektowywanie istniejących rozwiązań IT.
  • Wykonywanie interfejsów graficznych i kompletnych aplikacji WWW na zamówienie
Zapraszamy do kontaktu

Czy wiesz że: