Menu:

Dostępne moduły:

Kontakt:

Właścicielem platformy jest:
Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934
WWW: MachineMind.ltd

Czym są Listy sankcyjne ?

Za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że zgodnie z art. 118 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na poniższych listach, objętych sankcjami finansowymi na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Obecnie w Polsce i na świecie funkcjonuje kilka odrębnych List zawierających osoby objęte sankcjami – są to tak zwane Listy Sankcyjne. Kilka najpopularniejszych z nich zamieszczono poniżej:

  • Listy sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL)
  • Listy (OFAC) – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (SDN, CSDN)
  • Listy ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi:
  • Lista ostrzeżeń publicznych KNF (dotyczy wyłącznie Polski)

Jak sprawdzić czy mój klient jest obecny na liście sankcyjnej ?

Procedura zachowania należytej staranności wymaga od instytucji obowiązanych aby cyklicznie weryfikować swoich klientów na wyżej wymienionych listach. Proces ten powinien być wykonywany już na początku zawierania relacji z klientem (on-boarding) jak i później cyklicznie, w trakcie trwania relacji.

Oczywiście manualna, ręczne weryfikacja jest zadaniem żmudnym i kłopotliwym. Na uwagę zasługuje również fakt, że zawartość tych list dość często ulega zmianom.

Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie narzędzia wspomagającego analizę na listach sankcyjnych  ?

Posiadanie narzędzia umożliwiającego maszynową czyli automatyczną weryfikację na listach sankcyjnych niesie ze sobą niezaprzeczalnie wiele korzyści do których zaliczyć możemy::

  • Szybkość dokonywania analiz
  • Spełnienie warunku analizowania cyklicznego
  • Zapewnienie aktualności samych list
  • Możliwość ponownego przeanalizowania klienta lub całej bazy klientów gdy zostanie opublikowana nowa list

Czy wiesz że: