Menu:

Wybrane moduły:

Kontakt:

Właścicielem platformy jest:
Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934

Jak sprawdzić czy mój klient jest obecny na liście sankcyjnej ?

Moduł przeszukiwania i raportowania obecności na listach sankcyjnych jest częścią oferowanego przez nas rozwiązania – systemu AML , który pozwala na zautomatyzowaną lub manualną weryfikację obecności firm, organizacji i osób fizycznych na wszystkich najpopularniejszych listach sankcyjnych do których należą:

 • Listy sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL)
 • Listy (OFAC) – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (SDN, CSDN)
 • Listy ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi:
 • Lista ostrzeżeń publicznych KNF
 • Własne – wewnętrzne listy firmy lub organizacji

Wszystkie nasze obsługiwane listy są okresowo i w pełni automatycznie pobierane i synchronizowane w celu zapewnienia aktualnych danych.

Do najważniejszych funkcji oferowanych przez moduł zaliczyć możemy:

 • Sprawdzanie manualne na wszystkich listach sankcyjnych – na żądanie jako część procesu on-boardingu i screeningu klienta.
 • sprawdzanie całej bazy kontrahentów (osób prawnych i osób fizycznych) na wszystkich wymienionych wyżej listach sankcyjnych (Wymaga modułu Flex CRM)
 • Konfigurowanie harmonogramu automatycznej weryfikacji klientów na listach sankcyjnych (Wymaga modułu Analizy automatyczne)
 • Raporty użycia – rejestr zapytań , log zdarzeń z podziałem na użytkowników

Weryfikacja wszystkich klientów na listach sankcyjnych (Analiza masowa)

W bazowym module Listy sankcyjne istnieje możliwość weryfikacji ręcznej kontrahenta na wszystkich wyżej wymienionych listach sankcyjnych - co jest przydatne w przypadku weryfikacji wstępnej (on-boarding) przez pracownika.

W celu okresowej i masowej weryfikacji wszystkich klientów potrzebują Państwo dodatkowo modułów:

 • Flex CRM - który pozwala na przechowywanie bazy danych kontrahentów podlegających weryfikacji
 • Analizy automatyczne - który pozwala na automatyczne, planowane wedle harmonogramu uruchomienia procesu weryfikacji wszystkich Państwa Klientów.

Wyżej wymienione moduły pozwolą Państwu wykorzystać w 100% potencjał naszego rozwiązania AML. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania usługi - dział Wersja demonstracyjna.

Czy wiesz że: